Postawienie ogrodzenia w świetle przepisów

wysokie ogrodzenie

Ogrodzenie posesji ma znaczenie przede wszystkim dla bezpieczeństwa, ale jest również ważne ze względów estetycznych. Zarówno prywatni właściciele działek, jak i przedsiębiorcy stawiają ogrodzenia po to, by wyznaczyć swoją własność i ograniczyć dostęp do zabudowań osobom postronnym. Niemniej wybierając właściwy płot i bramę, kierują się też estetyką dopasowaną do ogólnego stylu budynku. Nie wszyscy jednak wiedzą, że postawienie ogrodzenia w niektórych przypadkach może wymagać uzyskania pozwolenia. Aby wiedzieć, czy nie popełnia się tzw. samowoli budowlanej, warto zapoznać się z obowiązującymi przepisami.

 

Czy według prawa postawienie ogrodzenia wymaga pozwolenia?

Polskie przepisy jasno regulują kwestię stawiania ogrodzeń na prywatnych posesjach. W większości przypadków, aby móc ogrodzić swoją działkę, nie trzeba ubiegać się o pozwolenie. Są jednak sytuacje, w których uzyskanie takiego dokumentu może być konieczne. Mowa tu przede wszystkim o stawianiu ogrodzenia od strony drogi publicznej, co mogłoby zagrozić bezpieczeństwu kierowców bądź też budowie bramy i ogrodzenia w sąsiedztwie budynków wpisanych do rejestru zabytków. Co ważne, przepisy określają też konieczność stawiania ogrodzeń przed granicą oddzielającą sąsiednie działki. Osadzenie ogrodzenia w granicy natomiast zawsze wymaga zgody sąsiada.
Istnieją też sytuacje, w których w teorii nie wymaga się uzyskania pozwolenia na budowę, ale w praktyce niezbędne okazuje się zgłoszenie takiego zamiaru w urzędzie miasta lub w starostwie. Zamiar budowy należy zgłosić w przypadku, gdy wysokość ogrodzenia przekracza 2,2 m lub też, gdy wznosi się je na terenach z dużą różnicą wysokości. Wówczas zgłoszenia należy dokonać przynajmniej na 21 dni przed rozpoczęciem prac. Jeśli organ nie wyrazi sprzeciwu, można przejść do realizacji budowy. Jeżeli jednak rozpocznie się pracę przed uzyskaniem decyzji i będzie ona odmowa, wówczas należy się liczyć z tym, że ogrodzenie zostanie uznane za samowolę budowlaną. W takich przypadkach na właścicieli nakłada się kary w postaci grzywny lub nakazu rozbiórki ogrodzenia.